Proszę o szybką pomoc

This topic contains 4 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 10 years, 9 months temu.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #726

  Anonim

  .

  #3501

  Anonim

  Witam wszystkich,

  Niedawno minął termin składania deklaracji o zarobkach. Jako że jestem studentką nie podawałam swoich dochodów, gdyż nie pracuję. W deklaracji tej wpisaliśmy tylko i wyłącznie kwotę zarobków głownego najemcy. Niestety z braku konkretnych informacji do napisaliśy dochodów które wynikały z pracy na umowy śmieciowe (dochód małżonka głownego najemcy). Wczoraj otrzymalismy pismo że mamy złożyć stosowne wyjaśnienia. Po ich złożeniu przedstawiciele Katowickiego TBS wystosowali pismo, że ich oszukaliśmy i nakładają na nas 200% większy czynsz. Dodatkowo jako że mieliśmy przydział z Urzędu Miasta Katowice na nasz lokal mieszkaniiowy, władze TBS postanowiły odebrac nam prawo najmu do niego. Czy to jest zgodne z prawem? Dodam że czynsz w wysokości 200% wyższy mamy płacić przez okres 2 lat. Jesteśmy teraz lokatorami a nie najemcami. Kara finansowa nie stanowi tak dużego problemu jak fakt odebrania nam prawa najmu. Co mamy teraz zrobić ?

  #3502

  Anonim

  Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654
  USTAWA
  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

  art. 30
  ….
  3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypa-dającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towa-rzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkal-nego.
  ……
  5. W razie:
  1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, to-warzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowie-dzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzysta-nie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

  Nie wiem czy istnieje jakaś forma odwołania się od tej decyzji, nie wiem na ile „skłamaliście” w deklaracji i czy wasz dochód nie przewyższa dochodu przewidzianego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  Proponował bym sprawę próbować załatwić polubownie a pewnie nie będzie to proste poprzez art. 30 ust 4:
  Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

  Bo tylko takie dochody musicie wykazać. Ja nie widzę innej opcji. Z podaniem polecał bym wnieść o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu bo to następuje tylko na wniosek.

  #3503

  Anonim

  Nasze dochody w sumie to raptem 3000 zł które muszą być podzielone na 3 osoby dorosłe, więc dochód nie przewyższa wyznaczanego progu. W deklaracji nie zamieściliśmy informacji o dochodach które wynoszą zaledwie 250 zł miesięcznie. Sytuacja materialna naszej rodziny nie pozwala nam na płacenie karnego czynszu w wysokości proponowanej przez TBS.

  #3511

  Anonim

  „O przywrócenie tytułu prawnego należy ubiegać się gdy przestanie istnieć przyczyna wypowiedzenia umowy najmu lokalu.”

  Na prawdę proponuję przejść się do US po zaświadczenie o wysokości dochodów za ubiegły rok i i zwrócić się do TBS o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.