Partycypacja raz jeszcze

This topic contains 4 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 10 years, 3 months temu.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #827

  Anonim

  07.01.2013 nie bez przyczyny pytałam na Forum o dzień zwrotu partycypacji jeśli rozwiązanie umowy najmu mieszkania nastąpiło 30.09.2012 Czy dniem zwrotu będzie 30.09.2013 czy 01.10.2013.?
  Jest to dla mnie ważne ponieważ jak wiadomo partycypacja jest wyliczana na podstawie wskaźnika odtworzenia, który niekorzystnie zmienił się właśnie 01.10.2013.
  Jeśli dniem zwrotu (takie jest moje zdanie) byłby 30.09.2013 moja partycypacja powinna być policzona od wartości odtworzeniowej 3622 zł , a jeśli tym dniem byłby 01.10. 2013 – jak chce TBS – obowiązuje niższa wartość odtworzeniowa 3360 zł.

  Bardzo proszę kompetentne osoby o informację która interpretacja jest właściwa.

  Pozdrawiam Forumowiczów

  #3965

  Anonim

  .

  #3970

  Anonim

  tak jest zapisane w ustawie:

  „W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.”

  Jeżeli nie ma jakiegoś wyroku SN to kwestia będzie sporna.
  Kompetentne osoby na forum w internecie, myślę że to o będzie ciężko.

  #3972

  Anonim

  Jeżeli nie później niż 12mc to zgodnie z kodeksem cywilnym

  Art. 112.
  Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

  Więc 30 09

  #4004

  Anonim

  Dziekuję za odpowiedzi QUBA i przytoczenie Art. 112
  Pozdrawiam

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.