Deklaracje o dochodach

This topic contains 20 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 8 years, 3 months temu.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 21 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #1145

  Anonim

  .

  • This topic was modified 7 years, 8 months temu by  Redakcja.
  • This topic was modified 7 years, 8 months temu by  Redakcja.
  • This topic was modified 7 years temu by  Redakcja.
  #5916

  Anonim

  Chciałbym zapytać na forum czy we wszystkich TBS-ach obowiązuje składanie co dwa lata deklaracji o dochodach.?Jesli tak to na jakiej to podstawie jest dokonywane, przecież obowiązuje tajemnica danych osobowych.

  #5913

  Anonim

  wynika ten obowiązek z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, też mnie to drażni…

  #5920

  Anonim

  art. 30
  3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”,
  5. W razie:
  2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;

  #5922

  Anonim

  Witam mam pytanie otóż Najemca mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego musi raz na jakiś czas przedstawić deklarcję o wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Tak więc mam pytanie czy przy składaniu takiej deklaracji mam obowiązek pisać miejsce pracy i źródło dochodu tak jak oni chcą? Nie wystarczy tylko wysokość dochodu? Pytam ponieważ nawet w urzędzie skarbowym nie wymagają miejsca pracy tylko sam dochód. U mnie w TBS deklaracje trzeba złożyć do 30.04.2016

  #5923

  Anonim

  Też mi się kojarzył termin 30.04 ale podejrzewam, że został ostatnio zmieniony ze względu na rozliczenie podatku dochodowego osób fizycznych właśnie do 30.04.
  Niektóre TBSy wymagają dostarczenia złożonego PIT’a niektórym wystarcza oświadczenie złożone na piśmie.
  Na pewno nie ma obowiązku wskazywać pracodawcy. Wystarczy samo wskazanie kwoty lub jak pisałem wcześniej załączenie informacji na podatek dochodowy za ubiegły rok. Proponuję zadzwonić i dowiedzieć się w jakiej formie należy złożyć „deklarację”.

  Pod tym linkiem masz zamieszczony sposób liczenia oraz przykładową deklarację: https://tbs24.pl/artykuly/807-jak-obliczyc-dochod-do-tbs.html

  #5925

  Anonim

  quba a masz jakąś podstawe prawną na która się można powołać aby nie pisać miejsca pracy ? Ja dostałem taki druczek.

  #5926

  Anonim
  #5927

  Anonim

  Nie mogę zobaczyć Twojego załącznika, pewnie oznaczyłeś jako prywatny.
  Nie dam CI podstawy, żeby nie pisać miejsca pracy bo takiej nie ma. Nie ma podstawy aby wskazać miejsce pracy w ogóle. Jest podstawa tylko do tego aby wskazać dochód.
  Wrzuć załącznik tak żeby go jakoś zobaczył to postaram się pomóc 🙂

  #5928

  Anonim

  Powiedz mi jeszcze co masz napisane w umowie odnośnie deklaracji. Że masz ją składać do 30.04 na jakimś druku czy że masz ją tylko składać?

  #5929

  Anonim

  http://www.fotosik.pl/zdjecie/c1dd87214d02a57f
  http://www.fotosik.pl/zdjecie/cd49ec22586b0a7b
  Jest napisane to teraz nie wiem czy pisac im miejsce pracy i rodzaj umowy czy nie.

  #5930

  Anonim

  Zagłębiłem się w temat i niestety muszę zmienić zdanie co do powyższej wypowiedzi.
  Art. 30 ust. 7 stwierdza, że „w sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm. 7)) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.”

  Odwołując się do art. 9 ww. ustawy znajdujemy odwołanie do rozporządzenia z 28.12.2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych, które zawiera załączniki określające sposób deklarowania dochodów.
  Na to nieszczęście są takie same jak dostałeś.
  http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011561817&type=2

  Mając na uwadze zapis art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej we wniosku powinien zostać zmieniony okres 3 miesięczny na roczny.

  W związku z tym, ze ja też należę do buntowników, źródła dochodu bym nie podał a załączył rozliczenie podatku za ubiegły rok, wszystkich zamieszkujących za wczasu na podstawie ust. 4 ww. art.
  „Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.”

  #5931

  Anonim

  a w tabeli podał tylko ogółem dochód wynikający z załączonych pitów.

  #5932

  Anonim

  W ustawie jest napisane,że należy raz na 2 lata przedstawić deklarację( czyli wg. wzoru w rozporządzeniu) a ust. 4 mówi o tym że „na żądanie towarzystwa ” przedstawia si ę zaświadczenie z urzędu skarbowego
  Te druki są zatem zgodne z prawem, czyli należy pisać miejsce pracy (nauki) i źródło dochodu

  #5935

  Anonim

  Czyli nie postawie na swoim i muszę podać zakład pracy i rodzaj umowy na jaką jestem zatrudniony 🙁

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 21 total)

You must be logged in to reply to this topic.