Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

This topic contains 12 odpowiedzi, has 1 głos, and was last updated by  Iwona 4 years, 6 months temu.

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #25251

  normalny

  Witam wszystkich,

  Mam taki dylemat.
  Umowę o najem lokalu (bez partycypacji) zawarłem w 2001 roku. W umowie mam określone 4 przypadki, w których TBS może mi wypowiedzieć umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W skrócie są to przypadki:
  1. Lokal używany w sposób sprzeczny z umową
  2. wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu
  3. jest zwłoka w zapłacie czynszu
  4. podnajęcie lokalu

  Czy w obecnym stanie prawnym TBS może mi wypowiedzieć umowę najmu na podstawie art.30 pkt 5c ustawy, czyli przepisu:
  „W przypadku gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklaracjach dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3, w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50% wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu.”

  Z góry dziękuję za pomoc 🙂

  #25255

  paulka69

  Teoretycznie tak, jeśli wykazane dochody znacznie przekroczą „limity” zapisane w ustawie, ale może tez podnieść czynsz, tez są odpowiednie zapisy w ustawie. A czy wydarzyło się ,czy masz powody by się obawiać wypowiedzenia umowy, bo nie znam przypadków wypowiedzenia umowy ze względu na dochody.

  #25273

  normalny

  Mam przekroczone dochody i martwi mnie treść tego przepisu.
  Przepis stanowi, że „towarzystwo wypowiada umowę najmu”, a nie że „może wypowiedzieć”.
  Rozumiem to tak, że towarzystwo ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

  #25276

  Partycypant

  Ten zapis został dodany nowelizacją w 2017r. więc zakładam, że TBS nie miał jeszcze okazji z niego skorzystać ale jak widać ustawa daje taką możliwość.

  Rozumiem, że „spełniasz” oba warunki wypowiedzenia umowy najmu z art. 30 pkt 5c ustawy?

  #25277

  paulka69

  ale to się nie zdarzyło jeszcze…
  poczekaj co będzie, podejrzewam że prędzej podniosą Ci czynsz niż wypowiedzą umowę

  #25285

  Iwona

  Zmiany brzmienia ust. 5c w art. 30 ustawy (w skrócie o TBS) dokonała nowelizacja z 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1442).
  Natomiast samą instytucję wypowiedzenia umowy najmu ze względu na wysokość dochodów (czyli dodanie ust. 5c w art. 30) wprowadziła nowelizacja z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1582, ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej nowelizacji, do umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
  Ust. 2. W przypadku umów najmu lokalu mieszkalnego zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przyjmuje się na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

  #25290

  normalny

  Bardzo dziękuję za rzeczowe wyjaśnienia.

  Czy mam to rozumieć tak:
  1. Nie mogą mi wypowiedzieć umowy najmu ze względu na przekroczenie dochodów, bo obowiązują mnie przepisy z przed nowelizacji ustawy w 2015 roku?

  2. Ale mogą mi podnieść czynsz

  Jeszcze nie „spełniam” obu warunków wypowiedzenia umowy najmu z art. 30 pkt 5c ustawy, ale boję się, że za kilka lat wypowiedzą mi umowę, a nie chcę się wyprowadzać. Dobrze mi się mieszka 🙂

  #25292

  Iwona

  Moim zdaniem, obie odpowiedzi dobre:) Ale dla pewności i spokojnego zamieszkiwania może Pan napisać takie zapytanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Departament Mieszkalnictwa). Sądzę, że na proste pytanie (czy do umów zawartych przed 2015 rokiem zastosowanie ma przepis art. 30 ust. 5c ustawy o niektórych formach…), Ministerstwo odpowie, a Pan się nam wszystkim pochwali odpowiedzią 🙂

  #25653

  normalny

  Zgodnie z sugestią napisałem zapytanie do wspomnianego ministerstwa o interpretację art.30 ust.5c ustawy.
  I już się „chwalę” odpowiedzią 🙂
  Po wstępie w odpowiedzi jest napisane:

  „Należy mieć jednak na uwadze, że artykuł ten nie ma zastosowania do umów najmu, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. poz. 1582), czyli przed dniem 25 października 2015 r.(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r.)

  Informuję jednocześnie, że zaprezentowana powyżej interpretacja przepisów prawnych wyraża jedynie pogląd Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który może nie zostać podzielony przez sądy jako organy upoważnione do dokonywania wykładni i stosowania przepisów prawa w sprawach konkretnych i indywidualnych.”

  #25656

  Iwona

  No i fajnie:) Chyba jest Pan już spokojniejszy. Musimy pamiętać, że aktualne przepisy nie wszystkich nas muszą obowiązywać (zarówno te korzystne, jak i nie). Trzeba też zwracać uwagę na przepisy przejściowe i końcowe w nowelizacjach. Pozdrawiam

  #25787

  Paaalolaaa

  Witam, mam pyatnie równiez w temacie możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez TBS. Jednym z warunków najumu jest nieposiadanie mieszkania na terenie miasta w którym wynajmuje i partycypuje TBS. Co w momencie kiedy planuje wziąc ślub a przyszły partner życiowy posiada mieszkanie własnościowe? Rozumiem że tu rozdzielność majątkowa rozwiąże problem, czy w ogóle nie musze sie tym martwić bo mieszkanie w żaden sposób nie jest ze mną powiązane? Bardzo będę wdzięczna za odpowiedź.

  #26630

  Jurek

  Nie znam aktualnych przepisów, ale instytucja wypowiedzenia umowy osobom o dochodach przekraczających określony poziom była już w przepisach na przełomie tysiącleci więc najlepiej dokładnie sprawdzić jaka wersja obowiązywała w momencie podpisania umowy. Nawiasem mówiąc, w przypadku umów bez partycypacji uważam to za uzasadnione, bo jest to forma pomocy publicznej.

  #26672

  Iwona

  Do Jurek. Wypowiedzenie umowy najmu, czy wypowiedzenie umowy w części dotyczącej wysokości czynszu? Którą z instytucji ma Pan na myśli, pisząc o przepisach obowiązujących na przełomie tysiaclecia?
  A dlaczego najemcy bez partycypacji mieliby mieć wypowiadana umowę przy wysokich dochodach? Płaciliby czynsz rynkowy, wiec o jakiej pomocy publicznej mówimy? Czy takie zasady obowiazuja również w przypadku mieszkań komunalnych? Nie wiem nawet, czy w przypadku tych ostatnich najemca „spowiada” się regularnie ze swoich bieżących dochodów. Dostaje się raz komunalne, i tyle. Jest wręcz dziedziczone. TBS wbrew pozorom nie daje tak wiele…

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)

You must be logged in to reply to this topic.