zwrot

#6055

Anonim

A jeśli koszt budowy metra był większy o około 30 % niż aktualna wartość metra odtworzeniowa to zwrot jest w wartości nominalnej czy też pomniejszonej w stosunku do wpłaconej wg wartości aktualnej metra odtworzeniowego