zwrot partycypacji- czy zrewaloryzowanej?

#4952

Anonim

W styczniu 2005 roku podpisałem umowę o partycypację z TBS. Wpłacona przeze mnie kwota to 23 000+kaucja 4000. W umowie jest zapis, iż kwota partycypacji nie podlega rewaloryzacji i w przypadku zwrotu mieszkania otrzymuję wartość nominalną. Czy zapis w umowie jest zgodny z prawem?? Czy art 29a 3 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w moim przypadku ma zastosowanie??