zwrot partycypacji c.d.

#1502

Anonim

W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

To nie to samo co odsetki od wniesionej przez ciebie kwoty partycypacji.