Zwrot partycypacji

#4935

Anonim

A co w sytuacji, gdy partycypantem jest inna osoba – nie najemca. Czy zwrot partycypacji odbywa się na tych samych zasadach? Czy mają zastosowanie przepisy art.29a ust.3 ?