zwror partycypacji

#4934

Anonim

A co w sytuacji, gdy partycypantem jest inna osoba – nie najemca. Czy zwrot partycypacji odbywa się na tych samych zasadach?