Zgoda tbs

#2753

Anonim

Zmiany do ustawy wprowadzają zapis :
Partycypant może dokonać cesji na obecnego najemce bez zgody tbs