zdanie mieszkania do tbs

#1628

Anonim

Czy ktoś opuszczał mieszkanie tbs i otrzymal zwrot kaucji z tbs? interesuje mnie czy z kaucji zostala potrącona amortyzacja urządzeń sanitarnych?