zdanie mieszkania do tbs

#1631

Anonim

mieszkałam 32 miesiące, zadłużenia nie było, o załączniku do regulaminu rozliczenia najemcy z tytułu opróżnienia lokalu mieszkalnego” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą TBS-u nie słyszałam, tbs zabrał mi z kaucji 900 zł tytułem amortyzacji urządzeń sanitarnych dodam że w umowie nie zapisu o tych kosztach.
a o co chodzi z naliczeniem odsetek od wniesionej kwoty partycypacji?