Wskazanie najemcy

#5236

Anonim

UOKiK w Warszawie w ubiegłym roku wydał wyrok niekorzystny dla najemców. Nie można zbywać partycypacji. Najemca zaskarżył niedopuszczalne jego zdaniem zapisy umowne. Przegrał.