Upadłość TBS Budostal 3

#1416

Anonim

Oficjalny komunikat ze strony internetowej TBS-Budostal-3:
„Zarząd TBS Budostal-3 sp.z o.o. w Krakowie oświadcza, że sytuacja Spółki jest stabilna, a upadłość PBP Budostal-3 S.A. nie ma wpływu na funkcjonowanie TBS.”