To zależy…

#2385

vp_pl
Participant

… od tego, kto jest partycypantem. Jeśli babcia albo ktoś z krewnych, to babcia musi wypowiedzieć umowę najmu, a partycypant wskazać Ciebie jako nowego najemcę. Jeśli natomiast prawa partycypanta wróciły do TBSu, to babcia musi Cię najpierw zameldować w lokalu, a potem wypowiedzieć umowę, wskazując Ciebie jako kolejnego najemcę. TBS nie ma prawa wyrzucić osoby zameldowanej w lokalu i jest ona pierwszym, naturalnym spadkobiercą najmu po wypowiedzeniu umowy przez poprzedniego najemcę.