TBS a prawo do innego mieszkania

#4284

Anonim

Art. 30.3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:
„Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

Czyli trzeba zgłaszać niezwłocznie.