Rozliczenie wody budynkowej

#3196

Anonim

My jesteśmy w ponad rocznym sporze z TBS K-c dot.rozliczenia tej wody. TBS rozlicza proporcjonalnie do ilości m2 mieskania na co nie chcemy się godzić, ponieważ jest to niesprawiedliwe.Cały budynek posiada indywidual. wodomierze i wodomierz główny jest zamieszkiwany od 5 lat po rewitalizacji. Ilości wody tej dodatkowej to basen kąpielowy o wymiarach 25x10x2 m. Jest o co walczyć. Bliższe wiadomości jak wyżej email.