Regulamin bez daty obowiązywania.

#2310

Anonim

TBS zmieniło regulamin rozliczania kosztów za media i nieczystości. W regulaminie tym nie ma daty od kiedy on obowiązuje. Czy jest to podstawa do wniesienia reklamacji na sposób rozliczenia za wodę. (nowy regulamin głosi, że kosztami wynikającymi z różnicy wskazań sumy wodomierzy indywidualnych a wodomierzem zbiorczym są obciążani lokatorzy – wszyscy są opomiarowani).