pytanie o wypowiedzenie najmu

#1398

Anonim

Proszę przeczytać treść umowy najmu, która została podpisana przez najemcę. Niedotrzymanie przez najemcę warunków umowy pozwala TBS na wypowiedzenie umowy najmu. Głównie dotyczy to zadłużenia w czynszu, mediach itp. Również jest to możliwe gdy najemca chce sprzedać partycypację, lub nielegalnie podnajmuje mieszkanie.