Propozycja warunków wykupu.

#5330

Anonim

Do „wykup”.
Uważam, że powinny mieszkać na dotychczasowych warunkach do czasu spłaty całości kredytu przez TBS. Po spłacie TBS zmniejszyłby opłaty czynszowe o tyle, ile pochłaniał kredyt – np. 6 zł od metra. Wiem, że TBS-om się to nie spodoba, ale są to spółki specjalnego przeznaczenia – miały zaspokajać potrzeby mieszkaniowe ludzi niezamożnych i tylko kredyt powoduje, że czynsze w TBS-ach są tak wysokie, więc logicznym jest, iż po jego spłacie czynsze powinny sprostać oczekiwaniom niezamożnej części społeczeństwa – tym bardziej, że są zwolnione z podatku dochodowego.