Propozycja + Preambuła nowej petycji.

#5414

Anonim

Szanowni Państwo, Najemcy, Partycypaci, Najemcy-Partycypaci, Włodzrze TBS-ów (Zarządy i Właściciele), Finansujący (Zarządzający środkami i ich Właściciele), czyli My – poprzez (Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, oraz Osoby Fizyczne), uprzejmie proszę, (lub prosimy) o wyrażenie swojej opinii w sprawie wykupu mieszkań znajdujących się we władaniu TBS-ów, a przynależnych w (moim przekonaniu) Osobom je Finansującym, czyli osobom zwanym Partycypantami i najemcami, o wyrażenie swej opinii, przed złożeniem Nowej Petycji Obywatelskiej wnioskującej o zmianę statutu mieszkań znajdujących się w zasobie TBS.
Preambuła Nowej Petycji:
My, Obywatele RP, znajdujący się pod ochroną Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Życzymy sobie zmian, skutkujących możliwością wykupu na własność mieszkań, do których wierzymy, że mamy takie o takie prawo, bowiem jesteśmy ich jedynym fundatorem.
Poniżej przedstawiamy petycję, której jesteśmy autorami, pozostając w pełni świadomi jej skutków dla naszego Kraju:
Tekst petycji:
Proszę wpisać tekst: