problem

#3099

Anonim

Partycypacja to masa spadkowa, wystarczy jeśli u notariusz stawią się wszyscy spadkobiercy i zostanie spisany akt dziedziczenia po zmarłym w którym musi być zaznaczone iż tylko najemca mieszkania TBS posiada prawa i obowiązki z umowy partycypacyjnej nr z dnia. Przy takim zapisie TBS nie żąda cesji pozostałych osób tylko spisuje z najemcą aneks do umowy partycypacyjnej w którym zmienia się jedynie oznaczenie partycypanta.
a propo nie we wszystkich TBS jest bajzel 🙂