problem

#3096

Anonim

a w sytuacji gdy partycypantem i najemcą jest ta sama osoba to gdy po jego śmierci mi jako jego córce (zameldowanej i mieszkającej w lokalu tbs) przysługiwać będzie jakieś prawo do lokalu ? czy stracę dach nad głową ?