prezes

#1450

Anonim

Prezes TBS Jaworzno skazany wyrokiem nieprawomocnym a dalej prezesem.
“Kilka dni temu Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok skazujący Janusza Łacha, na 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 2 lata oraz na karę grzywny.”