Prawo do lokalu w innej miejscowości a mieszkanie w tbs.

#1513

Anonim

Jestem najemcą mieszkania w tbs od 10 lat. Moja żona, zgłoszona przeze mnie do wspólnego zamieszkania w lokalu tbs, uzyskała niedawno tytuł prawny do mieszkania w innej miejscowości. Mieszkanie stanowi jej odrębny majątek i znajduje się w miejscowości położonej blisko 400 km od naszego obecnego miejsca zamieszkania, czyli miejsca gdzie znajduje się lokal tbs. Lokal żony ma dla nas znaczenie z uwagi na walory rekreacyjne, odwiedzamy je średnio raz w miesiącu. Absolutnie wykluczone jest byśmy tam zamieszkali z uwagi na pracę i dzieci. Co w tej sytuacji?

ADRIAN