Piszmy pisma stosując uczciwe argumenty !!

#2074

Anonim

Szanowna Pani – proszę nie wprowadzać osoby odwiedzające portal w błąd…

1) w moim poprzednim wpiśmie wyraźnie napisałem, iż jestem zwolennikiem idei przejmowania przez najemców pełnej własności lokali wraz ze spłatą w czynszu kredytu zaciągniętego przez TBS

2) argumentowanie wobec środowisk biorących udział w dyskusji nad kształtem ustawy o TBS swych postulatów argumentem : „zostałam oszukana… obiecano mi mieszkanie na własność po 30 latach” stawia nas lokatorów oraz partycypantów w świetle nie poważnych, posługując się nieuczciwymi argumentami i w konsekwencji wyklucza nas z dyskusji na temat nam tak ważny – nikt nie będzie brał poważnie przy tworzeniu ustawy tak irracjonalnych wypowiedzi lepiej więc nie róbmy sobie sami krzywdy

3) nasze dążenia do pełnej własności przejętej wraz ze spłatą kredytu w czynszu należy argumentować w oparciu o twarde argumenty np: już istniejące rozwiązania prawne (przechodzenie na własność mieszkań spółdzielczych), brak pojęcia w UE dzierżawy wieczystej tak rozumianej jak u nas itp itd.

4) jeśli Pani chce się przeprowadzić do Krakowa zapraszam – jeśli to nie – namawiać nie będę

5) nie wiem jak działa wymiar sprawiedliwości w Lublinie

6)o czytaniu ze zrozumieniem nic nie pisałem

7) część Pani wypowiedzi na temat „jednoczenia się” i pasania Pism jest logicznie niespójna. Jeśli bowiem walczy Pani o jasne reguły gry zarzucając mi stawanie po przeciwnej stronie barykady dla tego, iż dla mnie te reguły są jasne – oznacza to, że nie ma o co walczyć …

8) Kto jest faworyzowany ???

9) wyliczenie czynszu przedstawiam jako korzystne ekonomicznie w stosunku do kredytu hipotecznego lub wynajmu na wolnym rynku – moje wyliczenie, do którego jak widzę nie ma Pani zamiaru się odnieść jet jednoznaczne – pokazuje czarno na białym, iż jeśli nie posiada się środków na mieszkanie własnościowe to TBS jest korzystny ekonomicznie. Nie stoi to w jakikolwiek sposób w sprzeczności w mojej chęci przejęcia pełnej własności lokalu po 30 latach – kalkulacja moja bowiem + przejęcie pełnej własności byłaby najlepszym, najtańszym i najefektywniejszym sposobem finansowania własnego mieszkania. Moja kalkulacja pokazująca plusy już istniejącego stanu rzeczy nie ma na celu „tłumaczenia” prezesów TBS – kalkulacja ta pokazuje jasno, iż system obecnie istniejący nie jest do końca zły, potrafi przynieść korzyści ekonomiczne a wywalczenie możliwości przejęcia pełnej własności sprawi, iż będzie to jak już wspomniałem system bardzo korzystny – trzeba więc o niego walczyć ale w sposób poparty logicznymi argumentami a nie próbując wymusić nasze korzyści poprzez zarzucanie kłamstwa i oszustwa ustawodawcy.