Petycja TBS z lutego 2015 wciąż aktualna

#5671

Anonim

W artykule internetowym minister Henryk Kowalczyk, Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów zapowiedział, że prowadzone są programy poinformował Pan o trwających w rządzie pracach nad programami wspierającymi budownictwo deweloperskie i jednorodzinne oraz mieszkalnictwo czynszowe z możliwością wykupienia mieszkań.

Od pewnego czasu toczy się dyskusja nad treścią nowej petycji i idzie to jak po grudzie, bo temat nie jest łatwy. Przygotowałem treść petycji faktycznie dosyć ogólny i z taką oceną redakcji tbs24.pl się zgadzam. Pomyślałem jednak, że nawiązując do treści artykułu wg linku powyżej należy wykorzystać fakt podjęcia przez rząd prac nad programami wspierającymi budownictwo, także czynszowe z możliwością wykupienia mieszkań.

Redakcja TBS24.pl otrzymała w odpowiedzi, na poprzednią petycje list z klubu PiS w którego treści było napisane

(…)Proszę o doprecyzowanie oczekiwań w zakresie prac legislacyjnych dotyczących Ustawy z dnia 19.08.2011r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a moim obowiązkiem jest przedstawienie propozycji uregulowań prawnych.

Czy można zmusić TBS do sprzedaży mieszkań? W przeciwieństwie do spółdzielni mieszkaniowych żaden członek TBS partycypując w kosztach budowy nie może wykazać 100% pokrycia kosztów – jak w spółdzielniach mieszkaniowych. Właścicielem jest TBS i trzeba by ingerować w prawo własności, co zawsze jest trudne do przeprowadzenia w procesie legislacyjnym.
Ponawiam zatem prośbę o doprecyzowanie Państwa oczekiwań.(…)

Czyli problem jest nie tylko w fakcie próby wyciągnięcia od nas kasy za mieszkanie po cenie rynkowej i częściowo spłacone, ale i problem „ze zmuszeniem” TBS do sprzedaży. Trudno będzie znaleźć osobę, która przygotowałaby rozwiązania prawne regulujące te kwestię. Myślę, że bardziej chodzi o wolę polityczną rządu do zmiany nieuczciwych przepisów.

Nie tylko w kwestii uczciwej wyceny i uwzględnienia tego, co już spłaciliśmy, ale i sposobu przekonania właścicieli TBS do sprzedaży mieszkań. Skoro nie można ich zmusić, to może rząd mógłby w projektowanej ustawie premiować właścicieli do sprzedaży, a w zamian dostawaliby większą pomoc na budownictwo społeczne. Tak tylko myślę. Chociaż skoro kiedyś ustawą umożliwiono wykup mieszkań ze spółdzielni za przysłowiową złotówkę, to jak widać można znaleźć sposób.

Nie przeciągając dalej. Treść ostatniej petycji jest nadal aktualna mimo ostatniej nowelizacji z października 2015. Można by ją powielić z dopisaniem na końcu, że postulaty są właśnie nadal aktualne, że najemcy czują się oszukani i blokują podejmowanie istotnych decyzji życiowych. W uzupełnieniu proponuję dopisać:

Sprzedaż wg ww. zasad nie jest uczciwą propozycją i nie skłania do podejmowania decyzji najemców o wykupie. Tym bardziej, że ze strony właścicieli uzyskanie informacji o wysokości spłaconego kredytu przez TBS przypadającego na dany lokal jest utrudniona.

Wielu najemców przystępowało do programu, gdyż nie stać ich było na zakup mieszkania i podjęcie kredytu bankowego. Wielu mówiono też, że w przyszłości będzie możliwość wykupu mieszkań i czuje się z tego tytułu oraz z kształtu obecnych zapisów ustawy po prostu oszukana. Nie są skłonni wykupić mieszkania, nie chcą podjąć decyzji o zamianie mieszkań na większe.

Ta sytuacja nie sprzyja podejmowaniu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy, lub po prostu i co ważniejsze, decyzji o powiększeniu rodziny. Najemcy nie chcą utracić wkładu, który dotychczas wpłacili w czynszu, partycypacji i kaucji, gdyż liczą na to, że zostanie on wreszcie uczciwie uwzględniony w wykupie mieszkania.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku ustanowienia korzystniejszych przepisów możliwe będzie pozyskanie od obywateli dodatkowych środków na program budownictwa społecznego.
Wobec nie zrealizowanych i wciąż aktualnych postulatów z petycji z dnia 15.02.2015 pod którą podpisało się 1751 najemców prosimy o ujecie w prowadzonych pracach legislacyjnych problemu najemców TBS, z wnioskiem o ustanowienie korzystnych warunków wykupu ich mieszkań.

Co o tym myślicie?