Petycja

#5290

Anonim

Petycja powinna zostać napisana od nowa. należy w niej wyszczególnić postulaty i w miarę możliwości zasugerować rozwiązania. Dobrze było by podać jakie przepisy jakich ustaw powinny zostać zmienione i jaki jest tego cel, czyli jakie korzyści i komu wskutek tych zmian przypadną – czy są to rozwiązania prospołeczne, propaństwowe i prorynkowe – jeśli nie będą się ze sobą kłócić to rewelacja. Możliwość podpisania petycji powinna być dla wszystkich – formuła otwarta. No i przydałoby się na forum przed sporządzeniem ostatecznej wersji petycji odbyć rzeczową polemikę. ten portal świetnie się do tego nadaje – jest ogólnodostępny i jak się wydaje w miarę obiektywny.
Wydaje mi się, że nie było dotychczas lepszego momentu by załatwić sprawę wykupu tak by wszystkie strony były w miarę zadowolone. jest obecnie duże pole do manewru dla wszystkich stron. Warto się pospieszyć, bo czas ku temu odpowiedni – bez sympatii politycznych oceniam sytuację.