partycypacja TBS Bielsko

#3273

Anonim

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995, Dz.U. z 1995 roku, Nr 133, poz. 654;

art. 29a

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

zakończyłaś umowe najmu? tzn. zrezygnowałaś z niej? czy partycypant zgłosił chęć rezygnacji z partycypacji??? – jeżeli nie, to w takim razie umowę, którą podpisałaś z Tbs-ami iż tracisz po jakimś czasie możliwość ubiegania sie o kwote jaką wpłaciłaś na partycypacje – JEST NIEZGODNA Z USTAWĄ i radziłabym podać Tbs do sądu w celu sporządzenia prawidłowej umowy – zgodnej z Ustawą