partycypacja najmecy

#6078

Anonim

To chyba nie jest istotne w którym mieście znajduje się TBS, je wszystkie chyba obejmuje ustawa z 1995 roku dotycząca budownictwa mieszkaniowego. Musisz także wiedzieć, że należy zapłacić 1% podatku za sprzedaż prawa majątkowego do mieszkania.