partycypacja

#1773

Anonim

Najemca i partycypant nie muszą być różnymi osobami. Masz prawo do cesji swoich praw.