Partycypacja

#5814

Anonim

W mojej umowie partycypacji jest taki zapis:
„W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu Kwota partycypacji podlega zwrotowi nie póżniej niż w terminie 2 miesięcy od dnia poróżnienia lokalu.
W dniu zwrotu ,wkład partycypacyjny powinien odpowiadać kwocie stanowiącej wartość równą udziałowi wniesionej przez Partycypanta kwoty w kosztach budowy lokalu.”.
Wynika z tego że po zdaniu lokalu TBS odda jedynie kwotę wpłaconej partycypacji bez żadnego przeliczania.
Może mnie ktoś oświecić?:)
Pozdrawiam