partycypacja

#5813

Anonim

dzięki za odpowiedź. poczytałem trochę i faktycznie w ustawie o tbs z 1995 r., jest podany dokładny wzór na podstawie którego ta wartość zwrotu jest obliczana. Jednak w ustawie z 2004 „o zmianie ustawy o niektórych formach popierania tbs” jest już mniej precyzyjnie i podaje się tylko, że zwrot partycypacji najemcy powinien odpowiadać ‚kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji’.

tym samym, już mniej precyzyjnie i bez konkretnego wzoru. dalej pozostaje pytanie jak??