partycypacja

#5809

Anonim

wyliczana jest na podstawie wzoru znajdującego się z ustawie o tbs-ach