partycypacja

#4726

Anonim

z moich obliczeń jeśliby partycypacja była wypłacana w.g aktualnej wartości odtworzeniowej wychodzi do zwrotu 47762,50 dla Wielkopolski