partycypacja

#3221

Anonim

Prawdopodobnie chodzi o umowę partycypacji zawartą na starych zasadach t.j. przed 2004 rokiem. Bielski TBS zawierał umowy na zasadzie -za kasę partycypant mógł dysponować mieszkaniem przez jakiś okres czasu np. 4 lata, a po tym okresie w opinii TBS nie ma już żadnych praw.