ogólnopolska akcja WYKUP TBS

#4621

Anonim

Jest gotowa treść ogłoszenia, którą można wydrukować i rozwiesić np. na klatkach schodowych, co ułatwi dostęp do ludzi niekorzystających z tej strony. (https://tbs24.pl/download/ogloszenie.pdf)

Gdyby każdy z nas żywnie zainteresowanych ograniczył się nawet tylko do swojej klatki ,odzew z pewnością byłby większy.
Niestety nie widać większego zaangażowania w tej kwesti, każdy liczy, że załatwią to za niego inni.

https://tbs24.pl/download/ogloszenie.pdf