odp

#3500

Anonim

zapomniałem dodać najgorsze:

Obciążenie wyżej wymienionym rozliczeniem dodatkowym wody, kwalifikuje się jako opłaty niezależne od właściciela w kontekście art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.