odp

#6188

Anonim

anulka nie chodzi o zwykłą podwyżkę czynszu.
Jeżeli przekroczysz dochód to po staremu czynsz przeważnie podnoszono do 200% ale wg zmienionej ustawy:

art. 30
ust. 5. W razie:
2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;
3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3;
ust. 5c. W przypadku gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklaracjach dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50% wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu.

Przede wszystkim zobacz co masz napisane w umowie. W nawiązaniu do pierwszej odpowiedzi było by to 200% czynszu czyli 2.000zł.