odp

#6101

Anonim

Ustosunkowując się do reszty pytań:
„1) czy jeśli budynek był sprzed 2008 to partycypacja podlega waloryzacji? Pani twierdzi, że jest ustawa która mówi że nie.”
Oddane po 2005 do użytkowania podlegają waloryzacji.

„2)czy partycypant w momencie rezygnacji ze swojej partycypacji może wskazać kogoś na swoje miejsce?”
Tak ja pisałeś w kolejnych punktach „partycypantowi przysługuje prawo do wskazania osoby fizycznej”, z tym że wskazana osoba musi spełniać warunki żeby takie mieszkanie mogła dostać.

„3) rozumiem,że w momencie zdania mieszkania następuje protokół zdawczo-odbiorczy w którym wylicza się amortyzację danych rzeczy. Jeśli uznają że amortyzacja jest zbyt duża to odejmą nam to z kaucji. Czy to prawda, że nawet przy dużej amortyzacji nie mogą odliczyć za wiele i muszą nam oddać kaucję nie mniejszą od tej którą wpłaciliśmy? A jeśli mamy całe mieszkanie w tapetach i będą chcieli abyśmy zrobili remont do białych ścian to kto za to ponosi koszt?”
Jeżeli urządzenia się zamortyzowały to trzeba pokryć koszt ich wymiany na nowe, w protokole masz napisane ile czas amortyzują się poszczególne urządzenia (wanna, wc, itd.). Kaucja wypłacana jest wg stawki czynszu obowiązującej w dniu zdania lokalu, tak więc w tym przypadku też pewnie wyjdzie więcej. Myślę, że nie ma możliwości, żeby nawet wymiana wszystkich urządzeń kosztowała więcej niż wniesiona kaucja, chyba że była miesięczna 😉
Przy zdaniu lokalu wynajmujący może żądać przywrócenia stanu pierwotnego, w przeciwnym wypadku możesz zostać obciążony kosztami przywrócenia stanu pierwotnego. Znam przypadki, że poprzedni najemca zostawiał jak było bo następnemu najemcy się tak podobało.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
Art. 6e.
1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.
2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.