odp

#5602

Anonim

Partycypacja po aktualnym wskaźniku odtworzeniowym, chyba że budynek wybudowano przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r., kaucja po aktualnej stawce czynszu.

Jeżeli druga opcja to ustawa przewiduje wzór, który możesz zobaczyć tutaj: https://tbs24.pl/ustawy/833-ustawa-z-dnia-10-wrzesnia-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-niektorych-formach-popierania-budownictwa-mieszkaniowego-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Tak mi się wydaje, że licząc po wskaźnikach zamieszczonych na tej stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html partycypacja liczona od III kw 2011 do III kw 2015 wyniesie dla kwoty 45 tyś wg wzoru:

(45.000*(((3.961+4.066+3.926+3.984)/4)*(100%-(0,75%*4)))/((3.988+3.829+4.372+4.433)/4))= 41.851,16 zł