odp

#5115

Anonim

Jeżeli jest niższa to należy się w kwocie wpłaconej.
Co do potrącenia, od tego jest wpłacona kaucja a nie partycypacja.