odp

#5079

Anonim

Ale załóżmy, że wpłaciłeś kwotę 25.000 zł to:

X = 25.000 zł
25.000 zł * 100 / 15 = ~166.666,67 zł
Y = 166.666,67 zł
166.666,67 zł / 50 m2 = 3.333,33 zł

Kwota wartości odtworzeniowej jednego metra wynosi 3.720 zł więc:
3.720 zł – 3.333,33 = 386,67

Wyliczoną kwotę mnożysz razy % wpłaconej partycypacji oraz metraż mieszkania:
386,67 zł * 15% * 50 m2 = 2.900,03 zł

i o taką kwotę więcej w tym przypadku powinna być wypłacona partycypacja.