odp

#4926

Anonim

Zmiana ustawy z przełomu 2004/2005 roku dotyczyła oddania inwestycji do użytkowania.
Zatem zakładać można że jeżeli budynek oddany był do użytkowania przed 2005 rokiem to się nie waloryzuje.
Jeżeli po 2005 roku to art. 29a ust 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.