odp

#4738

Anonim

tibor faktycznie 🙂 coś mi kalkulator zaszwankował 😉

USTAWA
z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 29a.
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Oczywiście na Twoim miejscu zapytał bym się dlaczego kwota została wypłacona niezgodnie z ustawą.
Trzeba by było przeanalizować czy przypadkiem w umowie o partycypację nie było zapisu że kwota będzie wypłacona we wpłaconej kwocie. Oczywiście taki zapis jest do uwalenia.
Najważniejsze to zobacz co masz w umowie i czekam na dalszy rozwój 😉