odp

#4730

Anonim

woj. wielkopolskie: 3.821,00 zł
Poznań: 5.386,00 zł

Dla woj. będzie to 62,5 * 3.821,00 * 20% = 47.762,50
Dla Poznania będzie 62,5 * 5.386,00 * 20% = 67.325,00

Kaucje liczysz tak samo jak była wpłacana w umowie, np.
Czynsz 10zł za m2, kaucja w wysokości 12 mc = 10 * 12 * 62,50 = 1.375,00 zł.