odp

#4729

Anonim

Mihoo może dodałeś do partycypacji kaucje?
Kaucja zwracana jest wg stawki czynszu obowiązującego w dniu rozwiązania umowy.