odp

#4371

Anonim

Jeżeli czegoś na temat który cię interesuje nie ma w umowie – patrz ostatnie paragrafy umowy.

…. w sprawach nieuregulowanych … stosuje się przepisy …