odp

#4128

Anonim

Partycypujący ma prawo wskazać nowego najemcę, a TBS jeżeli spełnia wymogi zawrzeć z nim umowę najmu. Zabezpieczeniem umowy najmu jest kaucja, która najczęściej wynosi max 12-krotność miesięcznego czynszu.

Opłata manipulacyjna odnosi się do partycypacji pierwotnej. Jak budowali nowy budynek to Kowalski partycypował w kosztach budowy. Trudno zatem ponownie w nich partycypować jeżeli budynek już stoi.
Nie orientuje się jednakże czy taka kwota manipulacyjna liczona pewnie po wskaźnikach metra odtworzeniowego (żeby zabezpieczyć kredyt w banku) w jakiś sposób jest zwrotna.