odp

#4090

Anonim

Na isap’ie widnieje

Dz. U. z 2013 r. poz. 255 tj.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia umowy albo statutu towarzystwa, a także wszelkich ich zmian.

powyższe istnieje.